Mẫu theme y tế – cài đặt bằng Duplicator

theme-y-te

Mẫu theme y tế dành cho cửa hàng y hoặc các công ty starup về y tế, mẫu theme được tùy biến sẵn và cài đặt bằng duplicator.

  • Tải về theme: Link Google Driver
  • Hướng dẫn cài theme sử dụng Duplicator:

Demo theme y tế miễn phí:

Mẫu theme y tế
Mẫu theme y tế
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *