Giao diện tin tức Sahifa

giao-dien-tin-tuc-2

Giao diện Sahifa là một giao diện tin tức nhanh nhẹ, phù hợp với nhiều bài dạng tin tức khác nhau, theme nhanh nhẹ dành cho trang tin hoặc các trang blog nhỏ.

Theme cài được tối ưu cơ bản và cài đặt bằng Duplicator Pro, bạn có thể dễ dàng tải về và sử sử dụng theme theo hướng dẫn.

Demo theme tin tức Sahifa
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *