Schema PRO Markup

tai-ve-schema-pro

Schema PRO Markup

PLUGIN Schema PRO – Tự động đánh dấu trang web của bạn dễ dàng. Tạo một đánh dấu lược đồ không còn là một nhiệm vụ! Với một giao diện nhấp và chọn đơn giản, bạn có thể thiết lập đánh dấu trong vài phút. Tất cả các cấu hình đánh dấu bạn sẽ đặt sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các trang và bài đăng đã chọn.

Tải về plugin schema pro

  • Xem demo: https://wpschema.com/
  • Tải về:
  • Hướng dẫn tải về:
  • Hướng dẫn cài đặt:
  • Dịch vụ quản trị website:
  • Dịch vụ SEO
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *