Architecture-wordpress-Themeforest

Architecture-wordpress-Themeforest

Architecture-wordpress-Themeforest

Architecture-wordpress-Themeforest là một chủ đề cao cấp đặc biệt dành cho ngành công nghiệp cần cảm giác tối giản và hiện đại như ‘Kiến trúc sư’, ‘Thiết kế đồ họa’? Chủ đề này đi kèm với một bảng quản trị rất mạnh mẽ. Bạn có thể kiểm soát hầu hết mọi màu sắc phần tử thông qua bảng điều khiển này. Chủ đề này được thiết kế với 1140GS. Nó trông thực sự tốt với màn hình lớn hơn 1280px và vẫn nhìn trên màn hình nhỏ hơn với tính năng đáp ứng đầy đủ của chủ đề này.

Tải về Architecture-wordpress-ThemeforestHai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *