Avas multi purpose responsive – Themeforest

Avas-multi-purpose-responsive

Avas multi purpose responsive – Themeforest

Avas là chủ đề WordPress đáp ứng đa mục đích với các plugin nhẹ và ít hơn. Sẵn sàng sử dụng cho mọi mục đích như Kinh doanh, Tài chính, Công ty, Đại lý, Danh mục đầu tư, Ứng dụng, Tin tức, Blog, Tạp chí, Dịch vụ vệ sinh, Xây dựng, Thiết kế, Freelancer, Đám cưới, Nhà hàng, Giáo dục, Từ thiện, Cửa hàng.

  • Phiên bản mới nhất 6.1.4 – 15 tháng 7 năm 2020 | Xem Changelog
  • 48 Trang web demo Sẵn sàng
  • 40+ Phần tử tiện ích Sẵn sàng
  • Gutenberg Sẵn sàng
  • RTL Sẵn sàng
  • WordPress 5.4+ Sẵn sàng
  • WooC Commerce 4.3+ Sẵn sàng

Tải về Avas multi purpose responsive – Themeforest

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *