Bazar shop multi purpose E commerce-Themeforest

Bazar-shop-multi

Bazar shop multi purpose E commerce-Themeforest

Bazar là một chủ đề mới mẻ và sáng tạo, sử dụng plugin Woo Commerce mạnh mẽ để tạo ra một cửa hàng hỗ trợ WordPress rất linh hoạt.

Một số tính năng của Bazar là:

  • Tính năng Wishlist
  • Hiệu ứng thu phóng trong trang chi tiết sản phẩm
  • Plugin Popup đi kèm để hiển thị ưu đãi và tin tức
  • Megamothy với hình ảnh hỗ trợ; Danh sách / chế độ xem lưới trong trang sản phẩm
  • 2 trang thanh toán tùy chỉnh (một trang thanh toán theo thẻ đẹp)
  • Chế độ Danh mục của Nhật Bản để sử dụng chủ đề như một danh mục, không có tùy chọn giỏ hàng và với mẫu yêu cầu sản phẩm của Cameron
  • Faqs có thể lọc
  • Trình quản lý mã ngắn với hơn 300 mã ngắn

Tải về Bazar shop multi purpose E commerce-Themeforest

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *