Cariera – Job Board WordPress Theme

Cariera-Job-Board

Cariera – Job Board WordPress

Cariera – Job Board WordPress là một Theme WordPress định hướng chuyên nghiệp dựa trên WP Job Manager . Đó là một giải pháp hoàn chỉnh cho cả Nhà tuyển dụng và Ứng viên cung cấp các bố cục công việc khác nhau, số liệu thống kê nâng cao, bảng điều khiển cao cấp cho từng vai trò người dùng và tùy chọn tìm kiếm nâng cao. Bằng cách mua Cariera, bạn sẽ không cần thêm bất kỳ plugin nào , mọi thứ đều được bao gồm trong chủ đề.

Tải về Cariera – Job Board WordPress

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *