Oxygen – WooCommerce WordPress Theme

Oxygen-WooCommerce

Oxygen – WooCommerce WordPress Theme

Oxygen – WooCommerce là một chủ đề WooC Commerce, được xây dựng dành riêng cho mua sắm trực tuyến và cung cấp nhiều tùy chọn tuyệt vời để tùy chỉnh giao diện của chủ đề thông qua bảng tùy chọn chủ đề.

Bạn có thể chọn giữa 4 loại tiêu đề, thay đổi kiểu chữ, chuyển đổi cài đặt cửa hàng và blog và tạo bố cục trang duy nhất với plugin cao cấp WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer), miễn phí như một phần của chủ đề.

Slider Revolution, nó cũng được bao gồm như một thành phần miễn phí cho chủ đề và bạn có thể tạo các slide tuyệt đẹp và tuyệt đẹp cho trang web của mình.

Oxy được giới thiệu trên Behance và chủ đề được cập nhật thường xuyên!

Tải về Oxygen – WooCommerce WordPress Theme

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *